**OSKRBA VSEBUJE:**

  • nastanitev oz. najem boksa
  • hrana: oves, seno
  • nastilj: žaganje
  • čiščenje boksa (2 x dnevno)

  • hranjenje konja (3 x dnevno)
  • uporaba jahališč (zunanje jahališče, jahalnica)
  • uporaba zaprek in servisnih prostorov
    (sedlarna, garderoba, sanitarije, klubski prostor)
  • uporaba zunajnih izpustov

Za dodatne storitve po dogovoru.

oskrba