**ZAČETNI TEČAJI**

 • prvi stik s konjem
 • priprava konja na jahanje
 • osnovna drža jahača
 • jahanje osnovnih vaj in hodov v maneži


**NADALJEVALNI TEČAJI**

 • pridobivanje osnovnega znanja o konjih
 • drža jahača pri vseh hodih konja
 • jahanje zahtevnejših vaj v maneži
 • uvod v dresuro in jahanje prek kavalet


**IZPIT JAHAČ 1**

 • sestavljen je iz pisnega in ustnega dela
 • opravlja se po končanju začetnega tečaja šole jahanja
 • potrebna so osnovna znanja : pristop h konju v hlevu,čiščenje konja, uzdanje in sedlanje konja, vodenje konja, zajahanje in razjahanje, drža na konju, držanje vajeti in stremen, vodenje konja v koraku, kasu in galopu
**IZPIT JAHAČ 2**

 • sestavljen je iz pisnega in ustnega dela
 • opravlja se po končanju nadaljevalnega tečaja šole jahanja in uspešno opravljenem izpitu jahač1
 • obsega osem lekcij, v katerih se utrjuje in izpopolnjuje vaje in elemente iz programa jahač1 ter se uči dodatnih elementov

**TEKMOVALNA LICENCA**

 • ta izpit omogoča že izkušenim jahačem, da se udeležijo tekmovanj v preskakovanju ovir